Alikina Marina Nikolayevna

Alikina Marina Nikolayevna

Alikina M.N. oliy ma’lumotli o‘qituvchi, Respublika rus tili va adabiyoti pedagogika institutini a’lo baholarga bitirgan. 35 yillik pedagogik stajga ega. “TESTOLOG-SERVIS” o‘quv markazida 2016 yildan beri rus tili va adabiyoti fanidan rus guruhlariga ta’lim berib keladi. M. Alikina o‘z ishida kommunikativ-rivojlantiruvchi o‘qitish texnologiyasidan unumli fotsdalanadi. Shuningdek, mashg‘ulotlarda tanqidiy fikrlash strategiyasi, CASE STUDY uslubi elementlari, badiiy adabiyotlarni kompleks o‘rganish kabilardan samarali foydalanib keladi.