DTM faoliyatini takomillashtirish bo’yicha qaror chiqdi

DTM faoliyatini takomillashtirish bo’yicha qaror chiqdi

Ơzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Davlat test markazi faoliyatini yanada takomillashtirish tơg’risidagi qarori  e'lon qilindi.

Qarorda sơnggi yillarda oliy ta'lim muassasalariga kirish test sinovlarini topshiruvchi abiturientlar sonining oshib borishi yiliga ơrtacha 10 foizni tashkil  tayotgani, 2016 yilda 663 ming, 2017 yilda 729 mingdan oshiq abiturientlar oliy ta'lim muassasalariga hujjat topshirgani, 2018 yilda bu raqam 810 mingdan ortiq bơlishi kutilayotgani qayd  tilgan.

Abiturientlar soni keskin oshishi tegishli ravishda test sinovlari jarayoniga davlat boshqaruvi organlari bilan kelishilgan holda jalb  tilayotgan nazoratchilar soni va test materiallarini sifatli tayyorlash bilan boğliq ishlar hajmini oshirish zaruratini tuğdirmoqda.

Test sinovlari jarayoniga jalb  tilayotgan ishtirokchilar soni va test materiallarini sifatli tayyorlash bilan boğliq ish hajmining ortib borishi tanlangan bino va auditori larning jihozlanishi belgilangan talablarga javob bermasligiga, binolar oliy ta'lim muassasalarida tashkil  tilgan bosh shtabdan uzoq masofada va tarqoq joylashishiga olib keldi. Buning natijasida test sinovlarini nazorat qilish sifatining keskin tushib ketishi, amaldagi tartibda test sinovlarini ơtkazishda qator muammolar  zaga kelishi kuzatildi.

Ơzbekiston Respublikasi Prezidentining "Respublika oliy ta'lim muassasalari bakalavriatiga kirish test sinovlarini ơtkazish tartibini takomillashtirish tơğrisida" 2017 yil 16 no brdagi PQ-3389-son qarori bilan 2018-19 ơquv yilidan boshlab kirish test sinovlarining ochiqligi va shaffofligini ta'minlash, ularni katta siğimdagi binolarda videokuzatuvlar orqali keng jamoatchilikka onlayn rejimda kuzatib borish imkoni tini  ratgan holda ơtkazish, test sinovlari natijalarini test ơtkazilgan kunning  rtasiga rasmiy saytda  'lon qilish belgilangan.

Test sinovlari bilan bog’liq bơlgan ishlarni sifatli, ơz vaqtida va samarali amalga oshirish Ơzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazining vazifalari va funksi larini, shuningdek, uning hududlardagi bơlimlarini tashkil  tishni taqozo  qilmoqda.

Davlat test markazining faoli tini  nada takomillashtirish va unga  klangan vazifalarning ijrosini  qori darajada ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qaroriga kơra, Davlat test markazi ta'lim muassasalariga ơqishga qabul qilishda test sinovi orqali tanlab olishga oid davlat siyosatini amalga oshiruvchi  gona vakolatli davlat boshqaruvi organi deb hisoblanadi.

Quyidagilar Davlat test markazining asosiy vazifalari  tib belgilanadi:

- test sinovlarini tashkil  tish, ơtkazish, natijalarini tahlil  tish va  'lon qilish;

- test texnologi larini rivojlantirish, pedagogik ơlchov vositalarini takomillashtirish;

- chet tillarini bilish darajasini baholashning milliy test tizimini rivojlantirish.