Testolog-Servis'da darslar qayta boshlandi

Testolog-Servis'da darslar qayta boshlandi

Abituriyentlar uchun yaxshi xabarlar!

Bugundan boshlab Testolog-Servis o'quv markazida o'qish va test o'tkazish ishlari barcha sanitar-epidemiyalogik talablariga muvofiq holda boshlandi!

Tel.: 71 2674295.